2019-ųjų metų valstybės parama saulės elektrinėms

.

2019 m. gegužės 10 dieną APVA  skelbs kvietimą paramai gauti nedidelių, iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrinių įsirengimui. Šią paramą galės gauti elektrą savo poreikiams iš saulės šviesos gaminti planuojantys individualių namų savininkai, pasistatę saulės elektrinę 2019-ais metais.

Paramą galės pasinaudoti individualių vieno ar dviejų butų gyvenamųjų arba sodo namų savininkai, įsirengę iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrines, kuriomis gaminama elektros energija bus naudojama namų ūkio poreikiams. Konkrečią sumą galima pasiskaičiuoti padauginant planuojamos įsirengti saulės elektrinės galią kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio – 323 eurų už 1 kW galios. 

Registracijos formą užpildyti galite naudodamiesi aplinkos projektų valdymo informacine sistema (APVIS).

Reikalavimai fiziniams asmenims

 

  1. ·        fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
  2. ·        pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).
Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1. Elektrinės įrengimo būdas:

1.1.  ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;

1.2.  ant žemės – žemesnis balas.

 

2. Inverterio galia:

2.1.  iki 5 kW – aukštesnis balas;

2.2.  daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas

Reikalavimai įrangai

·        turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;

·        saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;

·        inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Paramos dydis

323,00 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Ką turi daryti fizinis asmuo, norintis gauti paramą?

·        pateikti APVAi registracijos formą per kvietime nustatytą terminą;

·        įdiegti saulės elektrinę per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;

·        pateikti APVAi mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

 

SVARBU! Sąskaitos ir apmokėjimai už įrangą gali būti išrašyti nuo einamųjų metų sausio 1 d, tačiau elektrinė negali būti įdiegta (deklaracija arba VEI pažyma patvirtina įdiegimą) iki registracijos formos APVA pateikimo dienos, kitaip nebus išmokama parama

Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?

·        namo unikalų numerį;

·        ketinamos įsidiegti elektrinės galingumą (įrengtąją galią);

·        inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);

·        elektrinės įrengimo būdą (pažymėti langelį ant žemės ar ant pastato).

Ką daryti, gavus iš APVA pranešimą, jog numatytas skirti finansavimas?

·        įdiegti saulės elektrinę

·        pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą

Kokius dokumentus reikės pateikti APVAi kartu su Išlaidų kompensavimo prašymu?
  • sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą;
  • įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją;

atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams, jei įdiegta iki 5 kW elektrinė, arba VEI pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei įdiegta didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau nei 10 kW galios elektrinė.

Kokie reikalavimai išlaidų pagrindimo dokumentams?

·        elektrinės įsigijimo sąskaita faktūra turi būti išrašyta registracijos formoje nurodytam asmeniui arba registracijos formoje nurodyto pastato bendraturčiui

·        sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta elektrinės įrengtoji galia ir inverterio galia

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

·        5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;

·        5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;

·        sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Per kiek laiko gausite išmoką?

·        ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, su sąlyga, jei bus atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje, kad jos metu nebus nustatyta trūkumų;

Taupykite laiką ir leiskit mūsų specialistams pasirūpinti paramos administravimo darbais!  Užpildykite anketą ir kelių dienų bėgyje su Jumis susisieksime dėl aplikavimo proceso