+37061695809

Canadian Solar HiKu CS3L-340W Poly saul?s moduliai

? kain? ?skai?iuotas PVM bei transportavimas

Modulio galia – 340 W 
Didelis efektyvumas – 18.38%
Saul?s moduli? tipas –    polikristaliniai
Matmenys – 1765 X 1048 X 40 mm
Svoris – 20,6 kg
Maksimali sistemos ?tampa -1500V 
Eksploatacijai reikalingi ISO bei IEC standartai
Standartine 12 met? produkto bei 25 met? efektyvumo garantija

Modulio duomen? lapas 

Aprašymas

Canadian Solar HiKu 340 Poly Saul?s Modulis

Canadian Solar Saul?s Moduliai 340 W Poly yra pagaminti i? 120 celi? – fotoelement?. Ypatinga ?Canadian Solar? saul?s baterij? technologija, naudoja polikristalines celes, tai u?tikrina optimal? na?um? bei auk?t? efektyvum?. Novatori?kas fotoelement? izotekst?ravimas suteikia galimyb? didinti modulio na?um?, u?tikrina vienod? tamsiai m?lyn? fotoelement? i?vaizd?. ?ie moduliai gavo auk??iausius ?vertinimus daugyb?s nepriklausom? tyrim? ir testavim? metu.

Tinka ?vairiems saul?s elektrini? instaliacijos b?dams 

Canadian Solar Saul?s moduliai u?tikrintai naudojami daugyb?je komercini? ?moni? bei individuali? vartotoj? aplink vis? pasaul?.

Didelis na?umas ir puiki energijos i?eiga

  • Teigiama galios tolerancija iki 5 W
  • Suma?intas  celi? serijos pasiprie?inimas

 Tinka prastoms oro s?lygoms

Blokuojant dr?gm?s pralaidum? ir sukuriant didesn? pasiprie?inim? sm?lio audroms bei druskos r?kams ?is modulis yra tinkamas naudoti at?iauriose oro s?lygose.

  • Sniego apkrova iki 6000 Pa
  • V?jo apkrova iki 4000 Pa

Kokyb?s u?tikrinimas – Saul?s baterij? i?skirtinumas

  • Elektroliuminescencinis patikrinimas : 100% EL testas siekiant pa?alinti celi? ar moduli? defektus
  • Testavimas ir analizavimas : na?umo patikimumas, med?iag? ir komponent?  mechaniniai ir cheminiai testavimai 
  • Kokybi?ka gamintoj? laboratorija, atitinkanti ISO/IEC 17025 standartus
  • 100% modulio vizualin? inspekcija ir i?valymas prie? supakuojant

Daugiau saul?s baterij? rasite ?ia