+37061695809

Canadian Solar HiKu CS3W-410P 410W Poly saul?s modulis

? kain? ?skai?iuotas PVM /box]

Modulio galia – 410 W 
Didelis efektyvumas – 18,56%
Saul?s moduli? tipas –    polikristaliniai
Matmenys – 2108 x?1048 x 40 mm
Svoris – 24,9 kg
Maksimali sistemos ?tampa -1500V 
Eksploatacijai reikalingi ISO bei IEC standartai
Padidinta 12 met? produkto bei 25 met? efektyvumo garantija

Modulio duomen? lapas

 

Aprašymas

Canadian Solar HiKu 410 W Poly Saul?s Modulis

Canadian Solar Saul?s Moduliai 410 W Poly yra pagaminti i? 144 celi? – fotoelement?. Ypatinga ?Canadian Solar? saul?s baterij? technologija, naudoja monokristalines celes, tai u?tikrina optimal? na?um? bei auk?t? efektyvum?. Novatori?kas fotoelement? izotekst?ravimas suteikia galimyb? didinti modulio na?um?, u?tikrina vienod? tamsiai m?lyn? fotoelement? i?vaizd?. ?ie moduliai gavo auk??iausius ?vertinimus daugyb?s nepriklausom? tyrim? ir testavim? metu.

Didelis na?umas ir puiki energijos i?eiga

 • Teigiama galios tolerancija iki 5 W
 • Suma?intas  celi? serijos pasiprie?inimas
 • 24 % daugiau galios nei ?prastuose moduliuose
 • ?emas temperat?ros koeficientas (Pmax): -0.35 % / ?C
 • Geresn? ?e??liavimo tolerancija
   Tinka prastoms oro s?lygoms

 

Blokuojant dr?gm?s pralaidum? ir sukuriant didesn? pasiprie?inim? sm?lio audroms bei druskos r?kams ?is modulis yra tinkamas naudoti at?iauriose oro s?lygose.

 • Sniego apkrova iki 5400 Pa
 • V?jo apkrova iki 3600 Pa

Kokyb?s u?tikrinimas – Saul?s baterij? i?skirtinumas

 • Elektroliuminescencinis patikrinimas : 100% EL testas siekiant pa?alinti celi? ar moduli? defektus
 • Testavimas ir analizavimas : na?umo patikimumas, med?iag? ir komponent?  mechaniniai ir cheminiai testavimai 
 • Kokybi?ka gamintoj? laboratorija, atitinkanti ISO/IEC 17025 standartus
 • 100% modulio vizualin? inspekcija ir i?valymas prie? supakuojant

Padidinta garantija

12 met? produkto garantija
25 met? efektyvumo garantija

Daugiau saul?s baterij? rasite ?ia