+37061695809

Saulės elektrinės parama verslui

Sumažinkite savo įmonės elektros energijos išlaidas įsirengdami saulės elektrinę su valstybės parama, kuri dengia iki 30 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Gaukite saulės elektrinės pasiūlymą verslui

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

Saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimas

Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas

Saulės kolektoriaus ir elektrinės projekto diegimui reikalingos įrangos diegimas

Kas gali gauti paramą?

  • Visuomeninės, gamybinės paskirties pastatų, kitos paskirties inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso privatiems juridiniams asmenims,  savininkai arba valdytojai.
  • Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

1 450 000 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos

200 000 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui, vykdančiam ūkinę komercinę veiklą

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento. (Subsidijos dydis iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų)

Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek laiko galima teikti paramos paraiškas?

Paraiškas galimas teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. 17:00

Kokie įsipareigojimai atsiranda gavus parama?

– 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę prieš tai negavus raštiško APVA sutikimo
– 5 metus draudžiama parduoti generuojamą elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai
– sudaryti sąlygas APVA atstovams tikrinti elektrinę per visą 5 metų laikotarpį

Per kiek laiko gausite parama?

Parama saulės elektrinei išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Kokie reikalavimai saulės elektrinės įrangai?

– Įranga turi būti nauja (nenaudota)
– Saulės moduliai turi atitikti ES standartus, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)
– įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)

Įsirenkite saulės elektrinę!

Užpildykite pasiūlymo formą ir mes pateiksime jums saulės elektrinės komercinį pasiūlymą dar tą pačią darbo dieną!