+37061695809

Parama saulės elektrinei su paskola

APVA parama saulės elektrinei rezervuota? Liko tik gauti komercinį pasiūlymą ir sudaryti paskolos sutartį su finansų įstaiga.

Gauti pasiūlymą

Kokios yra pagrindinės paramos sąlygos?

Norint gauti 381 eur. paramą už 1 kW instaliuotos saulės elektrinės galios, fizinis asmuo, pateikus paramos paraišką, turi sudaryti paskolos sutartį su finansų ar kredito įstaiga. Paskolos pradinis įnašas gali būti iki 30 %, o sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos. 

Kokios išlaidos finansuojamos?

Saulės elektrinė iki 10 kW

Skirta elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms elektros energijos vartojimo vietoje arba geografiškai nutolusioje nuo elektros energijos vartojimo vietoje.

Saulės moduliai

Atitinkantys Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas.

Įtampos keitiklis/inverteris

įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus, įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas

Saulės elektrinės su parama įrengimo procesas

Paraiškos užpildymas

Iki 2020 metų liepos 1 d. užpildyti projekto registracijos formą ir kartu su privalomais dokumentais patekti ją per APVIS

ESO prisijungimo sąlygų išsiėmimas

Gavus patvirtinimą apie rezervuotą paramos sumą, prisijungę prie  ESO savitarnos privalote užpildyti paraišką saulės elektrinės  prisijungimo sąlygoms gauti

Finansavimo sutarties pasirašymas

Gavus patvirtinimą apie sėkmingai rezervuotą paramos sumą, sudaryti paskolos sutartį su finansų ar kredito įstaiga.

Elektrinės įrengimas

Iki 2021 m. balandžio 1 d. įsirengti saulės elektrinę 

Dokumentų išmokai gauti pateikimas

Kartu su paskolos sudarymo sutartimi, privaloma pateikti APVAI išlaidų kompensavimo prašymą iki 2021 m. balandžio 1 d.

Paskolos pasiūlymai

Inbank gali Jums pasiūlyti patrauklius finansavimo pasiūlymus:

4.9 % metinių palūkanų
1.5 % sutarties sudarymo mokestis

Swedbank siūlo išskirtines paskolos saulės elektrinei sąlygas:

4,9 % fiksuotos metinės palūkanos
Paskolos suma: nuo 3000 iki 20000 EUR
1% vienkartinis sutarties administravimo mokėstis
Nereikalingas pradinis įnašas

Gauti saulės elektrinės pasiūlymą

Kontaktai

+370 616 95809

info@transventa-solar.lt

Ramučių g. 35-18, Naujoji Akmenė

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti paramą?

– sąskaitą faktūrą ir elektrinės perdavimo asmens nuosavybėn perdavimo-priėmimo aktą
– įrenginio pasą ir/ar techninę specifikaciją
– atestuoto rangovo deklaraciją apie elektrinės atitikimą teisės aktų techniniams reikalavimams
– paskolos su finansų/kredito įstaiga sudarymo sutarties kopiją

Ką dar reikia pateikti kartu su Projekto registracijos forma?
  1. Jei yra namo, sodo paskirties pastato bendrasavininkų, laisvos formos bendrasavininkų (bendraturčių) sutikimą įgyvendinti projektą. Jį rasite ČIA
  2. Jei saulės elektrinė bus įrengiama ant daugiabučio stogo arba integruojama į pastatą, laisvos formos daugiabučio namo daugumos (jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip) butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą arba jei saulės elektrinė bus įrengiama daugiabučio teritorijoje ir daugiabučio žemės sklypas priklauso bendra jungtine nuosavybės teise, laisvos formos daugiabučio žemės sklypo bendraturčių sutikimas. 
  3. Jei Pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su Projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (pateikti Projekto registracijos formą ir/ar pateikti išlaidų kompensavimo prašymą ir/ar apmokėti išlaidas ir pan.), notaro patvirtintą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą atstovauti pareiškėją. Rekomendacijas dėl informacijos pateikimo notaro patvirtintame įgaliojime rasite ČIA.

Projektai bus atrenkami konkurso būdu pagal prioritetinius projektų atrankos kriterijus. Projektų atranka nepriklausys nuo projekto registracijos formos pateikimo pirmumo.

Kas gali būti pareiškėjais?

Fiziniai asmenys po kvietimo teikti paraiškas sudarę paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 30 % mažos (iki 10 kW) galios saulės elektrinės, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įrengimui.

Svarbu pabrėžti, kad kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau rezervuota ar išmokėta kompensacinė išmoka iš Programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.

Kokie reikalavimai saulės elektrinės įrangai?

– Įranga turi būti nauja (nenaudota)
– Saulės moduliai turi atitikti ES standartus, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)
– įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti ES standartus, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65)

Per kiek laiko gausite paramą?

Parama saulės elektrinei išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

– 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalite perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę prieš tai negavus raštiško APVA sutikimo
– 5 metus draudžiama parduoti generuojamą elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai
– sudaryti sąlygas APVA atstovams tikrinti elektrinę per visą 5 metų laikotarpį