+37061695809

Fronius Symo 7.0-3-M inverteris

? kain? ?skai?iuotas PVM bei transportavimas

– Nominali kintamos srov?s galia – 7000 W
– Kintama i??jimo srov? – 11.2 A
– Nuolatin?s srov?s MPP ?tampos diapazonas: 228 – 800 V
– MPPT skai?ius – 2
– Nuolatin?s srov?s jung?i? skai?ius – 4 ( 2.5 – 16 mm?)
– Maksimali moduli? generuojama nuolatin?s srov?s galia – iki 14 kWpeak
– Matmenys (H / W / D) – 645 / 431 / 204 mm
– Svoris – 21,9 kg 
– Saugos klas? IP65
– Darbo temperat?ros diapazonas – nuo -25?C iki +60?C
– Standartin? garantija – 5 metai, gali b?ti prat?siama iki 7 met?
– Duomen? ir ry?io s?saja – Fronius Solar Net – 2x RS422 (RJ45 lizdas) 
– Integruotas duomen? kaupiklis ir interneto serveris

Duomen? lapas
Inverterio Veikimo Instrukcija
Instaliavimo instrukcija

Aprašymas

Maksimalus lankstumas

Trifazis Fronius Symo ?tampos keitiklis, kuri? modeli?  galia gali siekti nuo 3 iki 20 kW tinka bet kokiai sistemai. Auk?ta sistemos ?tampa, platus ?vesties ?tampos diapazonas ir du MPP „trackeriai” u?tikrina maksimal? lankstum? sistemoje. Standartin? interneto s?saja  per WLAN ar Ethernet, lengva kit? komponent? integracija u?tvirtina, jog Fronius Symo inverteris yra vienas komunikabiliausi? inverteri? rinkoje. 

SnapINverter montavimo sistema

Specialus ?i? produkt? dizaino bruo?as yra ry?io prijungimo sekcija yra atskirta nuo galios prijungimo sekcijos. Ry?io prijungimo sekcija ir visi tam reikalingi kabeliai yra ?rengti prie sienos pirmiausiai, po to seka galios prijungimo sekcija. Inovatyvi SnapINverter montavimo b?das padaro montavim? ir aptarnavim? patog? vartotojui. Inverteris yra tiesiog prikabinamas prie sienos kron?teino ir sutvirtinamas. Aptarnavimui nereikia nuimti viso inverterio, tiesiog galios prijungimo sekcij?  – visi kabeliai, nustatymai ir konfiguracijos lieka nepaliestos savo vietoje. 

 Integruota WLAN s?saja

Paprasta, vartotojui lengvai prieinama monitoringo sistema yra labai svarbus Fronius bruo?as. D?ka Fronius Datamanager, ?is inverteris yra vienas pirm?j?, galintis pasi?lyti integruot? WLAN s?saja pa?iame inverteryje. Inverteris yra prijungtas prie interneto be joki? papildom? kabeli? ir garantuoja Jums puiki? J?s? sistemos veikimo ap?valg?. 

SuperFlex Dizainas

Fronius SuperFlex dizainas apjungia visas sistemos dizainos reikalavimus ? vien? unikali? inverterio form?. Du MPP trakeriai kartu su auk?ta sistemos ?tampa ir pla?i? ?tampos ?vesties diapazonu garantuoja maksimal? lankstum?., 

Dynamic Peak Manager

Dynamic Peak Manager yra nauja MPP sekimo algoritmas kuris dinami?kai adaptuoja savo elgsena kuomet ie?ko optimalaus veikimo ta?ko. ?i funkcija automati?kai tikrin vis? veikimo kreiv? ir ie?ko globali? maksimalios galios ta?k? net ir esant ?e??lyje. 

Smart Grid 

Inverteriai yra optimaliai parengti jog atitikt? techninius reikalavimus, kurie gali b?ti keliami energetin?ms sistemoms ateityje. Serija Smart funkcij?, kurios integruotos ? prietaisus, leid?ia sistemai stabiliai veikti net kai elektrin?s sistemos tankumas yra didelis ir leid?ia i?vengti nenorim? pertraukim?. Tokiu b?du Fronius inverteriai garantuoja maksimalia elektrin?s i?eig?.